Utbildning / Behörighet

  • ID 06
  • Safe Construction
  • Examen Yrkeshögskola Arbetsledare anläggning
  • Utbildning i Bättre arbetsmiljö
  • Kursintyg Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/ BAS-U
  • ME diplomerad avloppsanläggare
  • Utbildning Arbete på väg nivå 1.3
  • Motorsåg A+B
  • Tillstånd att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg